Belgische Herder Club Nederland - Logo

Regels Selectiekeuringen

Selectiekeuringen

Selectiekeuringen hebben tot doel de aandacht te vestigen op honden die bovengemiddelde kwaliteiten bezitten. Bij de selectie wordt er vanuit gegaan dat de honden tijdens de beoordeling sociaal en gewenst gedrag vertonen, zoals in de rasstandaard beschreven is.
Ook dienen de honden betast te kunnen worden. Honden die agressief gedrag naar mensen tonen worden onherroepelijk afgewezen.

Bij de keuring zal per groep rekening gehouden worden met de gemiddelde kwaliteit van de voor de selectie aangeboden honden.
Het hebben van werkcapaciteiten weegt mee in de beoordeling.
Keurmeester voor de selectie zijn de op de Clubmatch uitgenodigde keurmeesters, aangevuld met twee vertegenwoordigers van de BHCN.

Selectiekeuringen vinden plaats in 4 disciplines, te weten:

          Se selection exterieur    
Sw selection work (IPO, KNPV,RING)
Sa selection agility
So selection obedience

Se Selection exterieur: honden die tijdens de Clubmatch de kwalificatie Uitmuntend hebben gekregen kunnen zich voor de selectie aanmelden. Honden die geselecteerd zijn voor Sw,Sa, en So kunnen zich eveneens aanmelden.

Sw Selection work (IPO,speur/reddingshond, KNPV,RING, of vergelijkbaar): honden die in het bezit zijn van diploma’s in deze disciplines kunnen zich aanmelden voor selectie Sw. Honden kunnen zowel de titel Sw als Se krijgen. Indien men is geselecteerd voor Sw mag men zich aanmelden voor de titel Se.

Sa Selection agility: honden die gepromoveerd zijn naar de 2de graad (B1) of vergelijkbaar in deze discipline kunnen zich aanmelden voor selectie Sa. Honden kunnen zowel de titel Sa als Se krijgen. Indien men is geselecteerd voor Sa mag men zich aanmelden voor de titel Se.

So Selection obedience: honden die in het bezit zijn van een in hun eigen land officieel erkend Obedience-diploma o.a. de Cynophilia-diploma’s G&G-B, G&G-1, G&G-2 en G&G-3 of buitenlands vergelijkbaar met minimaal 256 punten (een uitmuntend). Eigenaren van honden die hieraan voldoen kunnen zich aanmelden voor selectie So. Honden kunnen zowel de titel So als Se krijgen. Indien men is geselecteerd voor So mag men zich aanmelden voor de titel Se.

Wanneer kun je met je hond aan de selectiekeuring meedoen:

           Voor eigenaren van de BHCN is de keuring gratis

           De hond moet minimaal 18 maanden oud zijn.
De hond moet HD A of B zijn (kopie uitslag meenemen).

          Voor de keuring Se moet de hond zijn ingeschreven op de Clubmatch, tenzij ze zijn geselecteerd voor de titel Sw, Sa of So.  
Voor inschrijving voor Sw, Sa of So dient men een kopie van het behaalde diploma of een werkboekje met dit bewijs te overleggen.

    Belangrijk! De eigenaar moet een kopie van de stamboom, de diverse diploma’s (werkboekje) en de HD uitslag aan de BHCN kunnen overhandigen.

Hoe gaat het in de praktijk:

Eerst worden de honden die zich hebben aangemeld voor Sw Selection work (IPO, KNPV,RING),Sa Selection Agility en So Selection Obedience gekeurd. Een aantal van de honden zal de titel krijgen.

De honden die geselecteerd werden voor Sw, Sa of So, worden vervolgens samen met de honden die op de show een Uitmuntend hebben gekregen aangekeurd voor het behalen van de titel Se.

Voor het behalen van elk van deze titels ontvangt men een certificaat.

In clubverband mag men deze titels vermelden.