Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aankeuringen

AANKEURINGEN
 
Via de club kan er een aankeuring van uw hond plaatsvinden. Een aankeuring is een keuring die
niet op een tentoonstelling plaatsvind maar wel door een voor het ras bevoegde keurmeester
wordt gedaan. Buiten tentoonstellingen mag er niet gekwalificeerd worden op het keurrapport
wordt daarom aangegeven bij kwalificatie “op niveau van” bv zeer goed, goed, uitmuntend etc.
Aankeuringen zijn vooral bedoeld voor werkhonden. Sommige landen vragen een tentoonstelling
of keuringsuitslagen van de ouderdieren om voor een stamboom in aanmerking te komen.
Om ook voor publicatie van de uitslag in aanmerking te komen moet de hond in het bezit zijn van werkcertificaten. De certificaten die hier voor in aanmerking komen zijn:
de certificaten van Raad van beheer op Kynologisch gebied:
IPO I,II en III
IPO speurhond I,II
IPO R
Lawinehond A,B
Waterwerk A,B
Mondioring I, II, III, Franse en Belgische ring.
Certificaten van de Koninklijke politiehond vereniging:
PH I,II
Objectbewakingshond
Speurhondenprogramma's
Certificaten van de Bond voor de Nederlandse diensthonden:
Beveiligingshond
Speurhond.
Bij buitenlandse certificaten of wanneer het certificaat van uw hond niet op de lijst voorkomt
kan door het bestuur worden bekeken of het certificaat aan deze lijst kan worden toegevoegd.
Organisatie aankeuringen:
De keuringen vinden meestal plaats tijdens evenementen van de vereniging. Op evenementen
zijn er vaak al keurmeesters aanwezig. Wilt u uw hond laten keuren neemt u dan tijdig contact
met ons op zodat wij iets kunnen plannen. Indien er geen beschikbare keurmeester op het
evenement aanwezig is kan dit extra kosten voor u met zich meebrengen.
Keuringen buiten evenementen om zijn soms mogelijk indien wij een keurmeester kunnen vinden
die hier toe bereid is. Na de keuring ontvangt u per mail een keurrapport en u ontvangt tevens
een certificaat van onze vereniging thuisgestuurd.
Kosten keuring tijdens een evenement waar een keurmeester aanwezig is:
leden 10 euro
niet leden 30 euro
Kosten keuring tijdens een evenement waar geen keurmeester aanwezig is of buiten evenementen
om:  
leden 10 euro + de kosten van de keurmeester volgens de vergoedingsregels van de Raad
van beheer op Kynologisch gebied (kilometervergoeding en keurloon).
Niet-leden 30 euro + de kosten van de keurmeester volgens de vergoedingsregels van de Raad
van beheer op Kynologisch gebied (kilometervergoeding en keurloon).