Belgische Herder Club Nederland - Logo

Belgische herderliefhebbers doen het samen!

 

Sinds 18 maart 2010 bestaat de BHCN.

 De BHCN wil de zaken anders aanpakken:

 1. Geen ingewikkelde regels.
 2. Geen betutteling.
 3. Een eenvoudig fokreglement gebaseerd op eigen verantwoording fokker
 4. Geen splitsing show en werkhond (elke hond is ons even lief en elke gezonde hond kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het ras).
 5. Extra aandacht voor de Laekense Herder
 6. Samenwerking van fokkers en verbetering van het ras door het verzamelen en uitwisselen van informatie.
 7. Internationale samenwerking.
 8. Meer transparantie.
 9. Inventariseren van fokmateriaal d.mv. aankeuringen.
 10. Data base opzetten.

Indien dit u aanspreekt lees dan verder.

De fokkerij is de laatste decenia steeds internationaler geworden. Door media als internet zijn er steeds meer contacten tussen liefhebbers van Belgische herders die de landsgrenzen overschrijden.

Een ras fok je niet alleen.

De BHNC meent dat er behoefte bestaat om gegevens over Belgische Herdershonden op nationaal en internationaal vlak te bundelen en uit te wisselen. Hiervoor bestaat nu geen centrale organisatie.

Wij menen dat deze vereniging naast een andere rasvereniging een aanvulling geeft die er nog niet bestaat. Leden kunnen van 2 rasverenigingen lid zijn.


De BHCN wil

 1. geen ingewikkelde regels of betutteling maar kennisvergroting door uitwisseling van informatie op een open en eerlijke manier.
 2. een basisfokreglement waar de eindverantwoording voornamelijk bij de fokker ligt.
 3. een uitgebreide site met gegevens wat betreft de fokkerij zoals informatie vanuitRaad van Beheer en buitenlandse Kennelclubs.
 4. een database voor de leden met gezondheidsuitslagen (in samenwerking met andere landen)
 5. dek- en geboortemeldingen(per land).
 6. een dekreuenlijst aanleggen.

De BHCN maakt

geen verschil tussen show, werkhond, fokker of particulier, alle leden krijgen de gelegenheid hun site te linken mits de gedragscode is onderschreven.

 

Nederlandse leden krijgen gratis vermelding van dekreuen en nesten indien deze beantwoorden aan het gestelde in het Fokreglement van de BHCN. Welke weer voldoet aan de Basis Fokregels van de Raad van Beheer of Kennelclub van desbetreffend land.

Buitenlandse leden krijgen gratis vermelding van dekreuen en nesten indien deze voldoen aan de eisen die wij gesteld hebben in het Fokreglement van de BHCN voor niet-Nederlandse fokkers.

Hoe wil de BHCN dit bereiken?

 1. er wordt geen Clubblad uitgegeven maar alle informatie wordt aangedragen via de site.
 2. uitslagen van tentoonstellingen, fokspeciales etc. uit verschillende landen krijgen hier een plaats.
 3. er wordt een database opgestart.
 4. er zal met buitenlandse correspondenten worden gewerkt.
 5. een forum gaat zorgen voor contacten tussen onze leden.

 

De vereniging in oprichting wil de officiƫle status als Rasvereniging erkend door de Raad van Beheer bereiken wanneer er voldoende leden aangemeld zijn.

per jaar gefokt wordt nodig als lid. Dit is ongeveer 130 leden. Dit moet lukken.

Onderteken de gedragscode en vul het aanmeldingsformulier in.

 

Liefhebbers, eigenaars en fokkers van Belgische Herdershonden in binnen en buitenland: iedereen die onze filosofie en gedragscode onderschrijft is welkom.

 Wij willen de gezelligste Belgische Herder Club worden die er bestaat met sportieve mensen die eerlijk en met respect met elkaar omgaan.

Belgische herderliefhebbers doen het samen

 

Afdrukken E-mailadres