Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aan de leden

Beste Leden, Beste aanvragers,

Zoals het jullie wellicht niet ontgaan is, is er enige tumult ontstaan binnen de vereniging. De strijd die gevoerd werd beheerst het leven van de bestuursleden zo ernstig dat het niet meer leuk was. Naast het werk wat de bestuursleden hebben in het dagelijks leven, hebben we allemaal ons gezin, Dat je vrijwilligerswerk doet neem je voor lief maar het houd op als je vrijwilligerswerk de bovenhand neemt.

Na de zoveelste mailing over en weer tussen aanvragers en bestuur was het voor de bestuursleden gedaan, Claudia meldde dat ze haar ontslag in zou dienen, de rest volgt ook. Vooralsnog ben ik secretaris, echter mijn bestuurstermijn loopt af welke ik niet ga verlengen.

Dit alles houd in dat er geen voltallig bestuur meer is. Daarom heeft de secretaris een van de aanvragers gesproken en overleg gepleegd. De secretaris zal op de ALV terugtreden en zijn taken overdragen. Het jaarverslag word ingeleverd en op 19 januari zal het oude bestuur volledig opgestapt zijn.

Wil ik alle medebestuurders bedanken voor hun inzet en tijd en vooral de lol die we hadden. Aan iedereen hele fijne dagen gewenst en een prachtig en gezond 2019 gewenst.

Secretaris BHCN
Berry Meulenbroeks

Afdrukken E-mailadres