Belgische Herder Club Nederland - Logo

Nieuwsbrief januari 2019

 
 
BHCN Newsletter januari 9e Jaargang 2019
 
    headerimg m
                
 
 
BHCN wenst alle leden en lezers een Voorspoedig en Sportief 2019 toe !!!
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
 
Mogen wij u herinneren aan de komende Buitengewone AlV van de BHCN van 19 januari 2019,
 
Aanvang 13.15 uur
Plaats: Zalencentrum de Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren, 6666 CR tel. 026 4722701.
 
Agenda
 
  1.Opening.
  2.Ingekomen stukken
     Brief van Mevr. Claudia Jansen dat zij opstapt als (vice) voorzitter wegens gezondheidsredenen.
     Brief van de heer Berry Meulenbroeks dat hij tijdens de vergadering zal aftreden als secretaris.
  3.Goedkeuring notulen van de ALV vergadering van 27 maart 2018. Gepubliceerd op website www.belgischeherder.nl
  4.Verslag van de kascommissie (indien mogelijk) en het advies inzake de bestedingen en de opmerkingen.
  5.Financiele Jaarstukken 2017 en 2018
  6.Bespreking van de geldelijke afspraken die gedaan zijn door het afgetreden bestuur.
  7.Begroting voor het jaar 2019.( indien mogelijk)
  8.Verkiezing kascommissie voor het jaar 2019
  9. Verkiezing stemcommissie.\
 10.Verkiezing bestuursleden:
       Er zijn vacatures ontstaan te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. Er kan ingevolge het bepaalde bij art. 18         door 10 leden een voordracht worden gedaan voor een bestuurslid. Deze voordracht moet een week van tevoren bij secretariaat aanwezig zijn, schriftelijk of per mail. Ook is het mogelijk zich staande vergadering verkiesbaar te stellen.
Aan bestuursleden/ vrijwilligers worden eisen gesteld. Ze zijn wel vrijwilligers maar hebben een taak uit te voeren en over kwaliteit en deskundigheid te beschikken. Het is gewenst dat de voorzitter een kynologisch inzicht heeft en een bindende factor is en boven de partijen staat.
  11. Voortbestaan BHCN
Het is als BHCN aan te bevelen 5 bestuursleden te hebben. De overige te vervullen werkzaamheden kunnen worden gedaan door commissies in het leven te roepen. Het is echter noodzakelijk om ten minste 3 bestuursleden te hebben, voorzitter, secretaris en Penningmeester. Heeft de Vereniging GEEN DRAAGKRACHT meer om deze te leveren uit de aanwezige leden dan komt art.44 Ontbinding Vereniging naar voren. Wij hopen dat het niet zover zal komen.
 12.Wat verder tafel komt.
 13.Rondvraag (alleen bestemd voor vragen over agendapunten die onduidelijk zijn geweest) .
      Nieuwe agendapunten/voorstellen worden in een volgende vergadering behandeld.
 14.Sluiting
N.B. De kascontrole commissie moet om zijn werk goed te kunnen doen alle financiële stukken inclusief ledenlijst en banktoegang tot hun beschikking krijgen. Dit staat beschreven in onze Statuten Art. 33. en artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Tot op heden is dit niet het geval. Wij hopen voor de vergadering een financieel overzicht te kunnen presenteren.
 
De BHCN heeft ruim 200 leden: voornamelijk liefhebbers, fokkers, agility mensen of mensen die met onze Belg obedience, speuren of andere tak van hondensport bedrijven.
Het moet toch mogelijk zijn om een gezonde doorstart te kunnen maken. Wij roepen u dan ook dringend op kom naar de BALV om mee te praten over de toekomst van de BHCN en u beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
 
  
--------------------------------------------------------------------------------
 
Fokkers opgelet:
Klopt uw kennelvermelding nog???
Zijn de links nog correct?  Hebt u een leuke banner???
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een update van deze pagina's!!
Stuur je juiste gegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
  BHCN de enige echte Belgische Herder Club in Nederland.
                                                 
                                      De club waar de fokker en liefhebber zich thuis voelt.
--------------------------------------------------------------------------------
  
 

Afdrukken E-mailadres