Belgische Herder Club Nederland - Logo

Agenda ALV 18 Maart a.s.

 Agenda ALV BHCN 18-03-2020

 

Locatie :          de Bongerd, heteren, Flessestraat 54, 6666CR

Deze algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de BHCN.

Aanvangstijd ALV : 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Goedkeuring notulen ALV 31-05-2019 & Goedkeuring notulen ALV 08-01-2020
  4. Secretarieel jaarverslag 2019 (op te vragen bij secretariaat)
  5. Financieel overzicht 2019 en begroting 2020 (op te vragen bij secretariaat)
  6. Verkiezing kascommissie
  7. BHCN korte termijn
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Afdrukken E-mailadres