Belgische Herder Club Nederland - Logo

Laatste toevoeging BALV

Laatste toevoeging BALV: op 20 november  hebben we een schrijven ontvangen. een aanvrager heeft een aantal ondertekenaars bereid gevonden om een buitengewone ALV te laten plaatsvinden.  Vandaag meent ze in haar recht te staan vanwege art. 35 van de statuten zelfstandig een BALV uit te roepen. Het bestuur van de BHCN distantieert zich van deze BALV derhalve de termijn van 14 dagen pas na vandaag zou zijn.  


Namens bestuur BHCN
Berry Meulenbroeks
Secretaris

Afdrukken E-mailadres

logo raad van beheer

stomach