Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aanmelden als lid

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
MACHTIGING DOORLOPENDE AUTOMATISCHE INCASSO 2018

Ik geef hierbij tot wederopzegging toestemming aan:
Belgische Herder Club Nederland
om het verschuldigde lidmaatschapsgeld jaarlijks via automatische incasso te innen.

Ik heb gelijk met de inschrijving het bedrag van €15,00
over op rekeningnummer NL39RABO0115546529
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Let op dat uw naam overeen moet komen met de naam
die behoort bij het bank of gironummer
Invalid Input
Invalid Input
Beveiligings code
Vernieuw tekst Invalid Input